Regression till Tidigare Liv hos Inner Image.

Tidigare Liv Terapi, TLT, är en terapeutisk teknik som kan ge dig direkta återupplevelser av Tidigare Liv.

Minnen av Tidigare Liv kan ses som din eviga själs biografi. Det är ytterst personliga historier som förklarar närmare vem du är idag och vart du är på väg.


Tidigare Liv Terapi (reinkarnationsterapi, regressionsterapi) kan ses som ett värdefullt tillskott till (ännu så länge) alternativa terapimetoder.

Läs gärna Vanliga Frågor innan du bokar tid på telefon 070 - 25 35 825.

Du kan bli hjälpt att:

 • Lösa upp negativa energier från trauman i Tidigare Liv 
 • Släppa rädslor och ångest relaterat till Tidigare Livs trauman
 • Se relationer i nytt ljus
 • Uppleva övergångarna genom döden och där bortom
 • Ge näring åt talanger och förmågor du haft tidigare
 • Förstå mer om din själs väg
 • Få insikt om vilka människor som funnits i din närhet under flera livstider
 • Hitta ursprung till känslor av anknytning till personer, platser, intressen eller saker

Varför vill Du göra en Tidigare Livregression?

Det är en bra fråga att ställa sig själv.
Många människor gör en Tidigare Livregression av ren nyfikenhet. Andra vill följa ett symptom till roten, undersöka en känsla av "här har jag varit förr", förstå mer om livet, döden och vad som händer sedan etc

Oavsett orsak kan en regression innebära en ny väg till personligt växande, insikter och läkning.


Hur Tidigare Liv kan visa sig i ditt nuvarande liv.

Några exempel:

 • Påträngande tankar (kan likna PTSD - Post Traumatic Stress Disorder)
 • Känslan av igenkännande av, eller oförklarlig anknytning till, en fullständigt främmande person du träffar.
 • Känslan av att "här har jag varit förut", när du kommer till en ny plats eller miljö.
 • Du känner till vägen i en stad/ett land du aldrig besökt
 • Speciellt handlag eller naturlig talang för något nytt.
 • Känslan av att "här hör jag hemma", på nya ställen.
 • Oförklarliga rädslor
 • Oförklarliga känslor av obehag i vissa miljöer eller situationer eller tillsammans med vissa människor
 • Tvångsmässiga beteenden du inte förstår ursprunget till.
 • Smärta eller värk som läkare inte hittar någon orsak till.

Hur går en regression till Tidigare Liv till?

I lätt hypnos blir du guidad in i ett Tidigare Liv för att du ska kunna uppleva det själv (till skillnad från att få det berättat för dig genom någon annan).

Du kommer själv att se, höra, förstå och känna det och kan bli väldigt djupt involverad i ditt livs historia.


Du känner, ser och förstår dina Tidigare Liv.

En regression till Tidigare Liv kan vara väldigt kraftfull, gripande och känsloladdad. Minnen kan komma som på en filmduk, eller att du uppfattar vaga glimtar av bilder, känslor och ljud. Du kan höra explosioner, gevärsskott från ett slagfält eller musik på en danstillställning. Det är även möjligt att doftminnen återkallas tex rök från lägerelden, din älskades parfym, hästsadelns läder, svett från en varm kropp eller blomdoft från trädgården.


Fysiska sensationer och känslor under upplevelsen.

Medan historian vecklar ut sig kan du känna verkliga känslor som hör samman med din upplevelse. Du kan skratta åt skämt, gråta när ett barn blir illa behandlat, känna djup sorg vid en begravning eller förtvivlan när du blir vittne till en massaker.

Det här är fysiska sensationer och känslor som kan bli väldigt påtagliga och verkliga i stunden men ebbar ut när du rör dig vidare genom det livet och döden.
Hur läkning kan ske.

Min och många andras erfarenhet säger att en regression till Tidigare Liv kan vara läkande på flera olika sätt.

Vid varje födelse bär du med dig både visdom och ärr från många tidigare livstider. Det gör vi alla. Dessa omedvetna och ibland laddade minnen, följer oss in i nuvarande liv, där de fortsätter att påverka oss. Det kan vara ogjorda saker, löften vi avlagt, fullföljanden, misslyckanden, misstag, framgångar, skuldkänslor, känslo-mässiga tvivel, tacksamhet, traumatiska händelser, plöstliga dödsfall, kunskap, lärdomar, visdom och kärlek.


Laddade minnen från förr, skapar mönster -positiva som negativa. De kan triggas och repeteras under nuvarande liv och påverka våra relationer, beteenden, motivation, våra fysiska kroppar, hälsa och känslor.

Positiva mönster kan ge näring åt talanger, lyfta fram visdom, påverka det vi föredrar och alstra livskraft.

Negativa mönster matar destruktivitet, tvångsbeteenden, dåliga omdömen, skada och kan blockera vår väg framåt.

Genom att lyfta upp dem till en medveten nivå kan vi släppa mönster som inte längre fyller något gott syfte och ge oss friheten att leva ett liv mer i nuet. Goda mönster förstärks och negativa neutraliseras.


Regression till Tidigare Liv innebär läkning av själen genom läkning av det förflutna.

Mer om läkning från Tidigare Liv.


Regression till Tidigare Liv är andlig.

Tidigare Livregressioner vinner mark som en form av andligt läkande. Det här är läkning som inte relateras till någon religion. Upplevelsen av sig själv – känslan av Jag, i andra livstider, i andra kroppar, och ibland annat kön, ger ofta en tydlig insikt i att du är större än den fysiska kropp du bor i för närvarande.

Du kommer i väldigt nära kontakt med själva essensen av dig själv, din själ och kanske för första gången i ditt liv, känna/förstå att du är förbunden och länkad till en enorm universell energi. Personer som upplever det vittnar om att de känner djup kärlek och sann frid.


Livet mellan liven

Efter övergången från den fysiska döden förflyttas du i ett energitillstånd, ett andligt tillstånd, till “himlen”. Förflyttningen beskrivs av mina klienter som otroligt lugn, fridfull och kärleksfull. Nu har du ingen fysisk kropp men känslan av Jag framträder tydligt. Du är fullt medveten, kan ha känsla av att du förflyttas eller befinner dig någonstans även om det kan vara svårt att veta exakt var.


Den universella energin är påtaglig. Du kan få en glimt av vem du verkligen är och vart du är på väg genom växande och lärande från olika inkarnationer.

I det här energitillståndet kan en del människor, ofta överraskande, kommunicera med någon avliden släkting och få en tröstande och skön känsla av att uppleva genuin kontakt och även känna villkorslös kärlek.


Några får kontakt med sin guide och kan göra upp en Livsplan för kommande inkarnation och saker som man behöver förstå och lära för att växa och utvecklas.


Många har mött änglar och även Gud och Jesus (även icke-troende personer).


Mer om Livet mellan Liven.


Reflektioner från ett högre perspektiv
Efter övergången från jordelivet och svävat därifrån i ett energitillstånd dvs som själ, uppmuntras du att reflektera över livet du lämnat. Nu befinner du dig i ett Liv mellan Liven och har möjlighet att se saker ur ett betydligt högre perspektiv. Detta är en mycket viktig del av regressionen eftersom det underlättar läkning på djupet av själva essensen av dig.


Spontana regressioner till Tidigare Liv eller liv mellan liven.

Under vanliga hypnossessioner förekommer det relativt ofta att klienter spontant upplever Tidigare Liv och/eller Livet mellan Liven.


Eftersom läkning, lättnad och livsråd vanligtvis kommer ur dessa upplevelser, bör de inte avstyras ens när någon upplever en spontan regression. Allt är länkat. Allt har ett samband. Därför är alla upplevelser viktiga även om sessionen tar en helt oväntad vändning.